ਤਰਲ ਸਨੈਕਸ

 • LSCT-01 ਚਿਕਨ ਟਿਊਬ ਪਾਊਚ ਵੈੱਟ ਕੈਟ ਫੂਡ

  LSCT-01 ਚਿਕਨ ਟਿਊਬ ਪਾਊਚ ਵੈੱਟ ਕੈਟ ਫੂਡ

  ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 100% ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੇਟ ਟਰੀਟ ਨਿਰਮਾਤਾ 1998 ਤੋਂ 250,000 sqm. ਵਿੱਚ 6 ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ, 10 ਡਕ ਫਾਰਮ, 2 ਚਿਕਨ ਸਲਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 3 ਡਕ ਸਲਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 1500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ R&a ਹੈ...
 • LSCT-02 ਟੂਨਾ ਟਿਊਬ ਪਾਊਚ ਕੈਟ ਸਨੈਕਸ

  LSCT-02 ਟੂਨਾ ਟਿਊਬ ਪਾਊਚ ਕੈਟ ਸਨੈਕਸ

  ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 100% ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੇਟ ਟਰੀਟ ਨਿਰਮਾਤਾ 1998 ਤੋਂ 250,000 sqm. ਵਿੱਚ 6 ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ, 10 ਡਕ ਫਾਰਮ, 2 ਚਿਕਨ ਸਲਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 3 ਡਕ ਸਲਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 1500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ R&a ਹੈ...
 • LSCT-03 ਬੋਨੀਟੋ ਟਿਊਬ ਪਾਊਚ ਕੈਟ ਵੈਟ ਫੂਡ

  LSCT-03 ਬੋਨੀਟੋ ਟਿਊਬ ਪਾਊਚ ਕੈਟ ਵੈਟ ਫੂਡ

  ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 100% ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੇਟ ਟਰੀਟ ਨਿਰਮਾਤਾ 1998 ਤੋਂ 250,000 sqm. ਵਿੱਚ 6 ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ, 10 ਡਕ ਫਾਰਮ, 2 ਚਿਕਨ ਸਲਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 3 ਡਕ ਸਲਾਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 1500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ R&a ਹੈ...